Hlavné námestie

t.č. park na mieste dnešného OD Jednota Autor: Margita Vörösová / Matušeková
694/4440