Kotolňa Nábrežie II

odstrel komína pred výstavbou hypermarketu Hypernova
713/4440