Sporiteľňa

interiér Sporiteľne, teraz Ľudová banka (križovatka Štefánikovej a SNP)
744/4422