Pred budovou poľnej nemocnice

Poľná nemocnica v budove školy Šimorka. Prvý sprava MUDr. Ľudovít Prikkel.
787/5196