Kasárne

Za 3 mostami
Kasárne-neskôr (Renokov) Sigma na Považskej ulici
12/20