Kasárne

Za tromi mostami
Kasárne-neskôr (Renokov) Sigma na Považskej ulici
12/22