Robotnícky dom okolo roku 1928

Za tromi mostami
13/22