Akademický sochár Imrich Vanek

Cintoríny
Zuzana Balázsy: Akademický sochár Imrich Vanek, narodil sa 20. 3. 1931 v Nových Zámkoch. V rokoch 1956 – 1962 študoval na Vysokej škole Umeleckopriemyselnej v Prahe /ateliér prof. O. Eckerta, národného umelca/. Od roku 1965 je členom ZSVU. Od roku 1971 je členom Medzinárodnej akadémie keramiky so sídlom v Ženeve. Pôsobí ako výtvarný umelec v slobodnom povolaní. Žije v Bratislave. Tento monument v novozámockom cintoríne sa skladá zo 4 častí : 1. Oslava ľudskej ruky 2. Oslava ľudského mozgu 3. Pieseň práce 4. Technická revolúcia
7/32