Cintoríny

Pomník padlým
Nové Zámky
Cintorín Nové Zámky
Cintorín Nové Zámky
Cintorín Nové Zámky
Cintorín Nové Zámky
Cintorín Nové Zámky
Cintorín sv. Jozefa
Veľký kríž v cintoríne na Slovenskej ulici
Židovský cintorín
Židovský cintorín - dom smútku
Židovský cintorín - dom smútku
Memento
Cintorín na Slovenskej ulici
Cintorín na Slovenskej ulici
Cintorín na Slovenskej ulici
Cintorín na Slovenskej ulici
Akademický sochár Imrich Vanek
Akademický sochár Imrich Vanek
Akademický sochár Imrich Vanek
Kaplnka
Brigáda pracovníčok Elektrosvitu
Elektrosvit
Mestský cintorín sv. Jozefa
  • 1/2