Gúgska ulica (asanácia)

Foto: Ondrej Berta
182/5312