Gúgska ulica (asanácia)

Foto: Ondrej Berta
183/4440