Gúgska ulica (asanácia)

Foto: Ondrej Berta
185/4440