Gúgska ulica (asanácia)

Foto: Ondrej Berta
184/5196