Gúgska ulica (asanácia)

Ulice - Gúgska
Foto: Ondrej Berta
19/41