Gúgska ulica (asanácia)

Ulice - Gúgska
Foto: Ondrej Berta
20/41