Bernolákovo námestie

Bernolákovo nám. a okolie
Pozostatky bývalej fontány.
51/58