1989 hody pri Tureckej ul.

Bernolákovo nám. a okolie
1989 hody pri Tureckej ul.
52/58