Žatva - mlátenie v lete 1937 v Nových Zámkoch

Priemysel a poľnohospodárstvo
31/48