Priemysel a poľnohospodárstvo

Pozemné stavby
Pracovná knižka
Žatva
Renokov
Píla
Združené služby Nové Zámky
Novodev - šičky
REMESLOSLUŽBA v.d. Nové Zámky
ZELENINA Nové Zámky
Slovlik Nové Zámky
Značenie tehál
Grűnfeldova tehelňa
Drobný tovar - BSP
Majetok Juraja Hlavicsku
#3027
Novodev
Pošta
Žatva - mlátenie v lete 1937 v Nových Zámkoch
Remesloslužba v. d.
Paprikový mlyn
Paprikový mlyn
Paprikový mlyn
Paprikový mlyn
Výsadba koreninovej papriky
  • 1/2