Gymnázium

Hudobná kapela \"Legionárov\" na nádvorí gymnázia
2733/5312