Prepravný - voľný cestovný lístok vojaka

2734/5245