Prepravný - voľný cestovný lístok vojaka

Vojnové udalosti
45/66