#2968

Vojnové udalosti
Súpis 14 ks vrakov nákl. áut, medzi nimi 1 z NZ
46/66