Na rohu M.R.Štefánika a Tureckej ul.

V minulosti a dnes
Na rohu M.R.Štefánika a Tureckej ul.
40/53