Anton Szomolányi - Povstanie na južnom Slovensku

Vojnové udalosti
53/66