Major Jiří JELÍNEK (podplukovník in memoriam)

Vojnové udalosti
* 12. 12. 1887 † 20. 6. 1919, Od jara 1918 pôsobil v čs. legii vo Francúzsku a na sklonku vojny bol veliteľom roty 35. streleckého pluku v Taliansku. Padol v bojoch o Nové Zámky.
54/66