Hlavné námestie, Farský kostol

vtedy: Námestie Lajosa Kossutha 191?-192?
3118/4440