Hlavné námestie, Hotel Zlatý lev

vtedy: Námestie Lajosa Kossutha cca 1910
3120/4440