Thomas Edison

Thomas Edison - jeden za všestranne nadaných vynálezcov na svete cestoval v r. 1911 z Bratislavy do Budapešti, za cielom návštevy svôjho rovesníka, vedca Tivadara Puskása. Cestou sa zastavil aj v Nových Zámkoch, kde ho vítala vyzdobená a vlajkami ovešaná železničná stanica s cigánskou muzikou. Splnomocneným mestskej rady bol mestský úradník Géza Geider, nakoľko jediný ovládal angličtinu v meste. V príjemnom rozhovore s ním Edison hovoril o Kossuthovi a tiež o svojom uznaní k chovu koní v novozámockom regióne. K najväčšiemu poradovaniu cigánskej kapely na rozlúčku vsunul Edison prímášovi do vrecka stodolárovú bankovku. (odkaz: pozn.J.Thaina) Major Ferenc (zdroj: archív CN internet)
3170/5312