Hlavné námestie, 06:00

Porciunkula 26.7.2012
3171/5312