Advokát JUDr. Ľudovít Frank

Písomnosti, medaily, mapy
277/386