Berný úrad Nové Zámky - pečať

Písomnosti, medaily, mapy
dnešný Daňový úrad
278/386