#3586

Vojnové udalosti
Takéto bomby boli použité pri leteckom bombardovaní Nových Zámkov.
57/66