Hlavné námestie

Vojnové udalosti
Maďarská armáda na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch
56/66