Melánia Olláryová

Významní alebo známi občania mesta
* 8. august 1928, Nové Zámky – † 19. január 2013, Bratislava
83/101