Robert Vano

Významní alebo známi občania mesta
* 5. mája 1948, Nové Zámky
84/101