Panoramatický záber mesta, v popredí tržnica

Panoramatický záber mesta, v popredí tržnica
316/5196