Nesvadská ulica

Ulica G. Bethelna
dom Benczeových, kováčska dielňa Koprda, krčma Jakuš
31/34