Ulica G. Bethelna

Četnícka stanica
Zbierka fotografií pána Vágovitsa
Panoráma mesta
Nesvadská ulica
Technické služby mesta
Technické služby mesta
Nesvadská ulica - Hervertov dom
Nesvadská ulica - pohľad od rieky Nitra
Koniec Nesvadského priechodu
Odbočka z Nesvadskej ulice na Nesvadský priechod
Začiatok Nesvadského priechodu
Vodný priechod
Koniec Nesvadského priechodu
Nesvadský priechod - Vodný priechod
Nesvadská ulica - Dom Benczeových
Nesvadská ulica - Dom Benczeových
Nesvadská ulica - Nesvadský priechod (1930)
Malinový sad - začiatok
Partizánska ulica
Bitúnkova ul. počas Vianoc 1983
ul. Thökölyho dnes Tajovského
Tržnica
Nesvadská ulica 1/2
Nesvadská ulica 2/2
  • 1/2