Novodev - šičky

Priemysel a poľnohospodárstvo
Dom odborov - tzv. Slovenská izba (dnes Dom kultúry)
42/48