Cintorín Nové Zámky

Cintoríny
Deň pamiatky zosnulých, 1970 večer
25/29