Ladislav Szabó zbierka

Ladislav Szabó zbierka
Pôvodný Sv. František
50/72