Szabó László - zbierka fotografií

Nový zvon
Cestou do krýpt
Hlavné námestie
Tekovská ľudová banka
Pribinova ulica
Šafárikova ulica
Bernolákovo námestie
Poliklinika
Ladislav Szabó
Dr. Hangos István
Pohrebný kočiar
Szörény András
Pomník padlým
Bernolákovo námestie
Dom MUDr. Tótha
Ulica SNP
Petőfiho ulica
V okolí bývalého cintorína Babka
Ulica T.G.Masaryka
Ulica Ľ.Štúra
Devínska ulica
Ulica SNP
Ulica F.Kapisttóryho
Ulica M.R.Štefánika
  • 1/6