Ladislav Szabó zbierka

Ladislav Szabó zbierka
Alexander Majer cukríkáreň (cukráreň), ulica M.R.Štefánika
52/72