Evanjelický kostol

Ladislav Szabó zbierka
Položenie základného kameňa Evanjelického kostola
57/72