Nové Zámky

Letecké a iné zábery
Letecký záber
125/137