Nové Zámky

Letecké a iné zábery
okolo r. 1926-1929
126/137