Nové Zámky

Školy - ostatné
Škola pre pracujúcich, pre vzdelanie učiteľov, 1959
235/240