Školy - ostatné

ZŠ Mostná
ZŠ Mostná
ZŠ Nábrežná
ZŠ G.Bethlena
Absolventi I. strednej školy
Sihoť
ZŠ Nábrežná
Absolventi II. osemročnej strednej školy
ZDŠ Devínska
Nové Zámky
Ľudová škola umenia
Škola Šimor
#4289
Trieda Anny Bednárikovej v r.1957
SOŠ Jesenského ul.
Pred bývalou ZDŠ Staničná
Priemstav
Nové Zámky
Nové Zámky
Devínska ulica
#3801
Rímskokatolícke dievčenské lýceum Jánosa Simora
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka
#3752
  • 1/11