Pred bývalou ZDŠ Staničná

Školy - ostatné
Rodina čakajúca na vlak so Budapešti, 29.06.1942
237/240