Kukučínova ulica

Každodenný život v meste
03.06.1943
274/286